Abonnement

Syn og Segn kjem ut fire gonger i året. Abonnementet gjeld til det blir sagt opp.

Når du tingar, kryssar du av for kva slags type abonnement du skal ha: Privat, student eller institusjon. 

Nye abonnentar får bladet til introduksjonspris 150 kroner. Du kan dessverre ikkje kryssa av for denne prisen i abonnementsfeltet, men introduksjonspris får du uansett!

Sjå her: Nye abonnentar fram til og med 15. juni er med i trekninga av premiar frå Dag og Tid, Røros Tweed, Samlaget og eit opphald på Walaker Hotell! Slå til, eller verv ein ny lesar. 

Kampanje mai 2017

Syn og Segn er også tilgjengeleg på lyd. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek har flinke folk som les inn kvart einaste ord frå kvar utgåve av bladet. Bli lydfilabonnent her! 

Velkomen som ny abonnent - på lyd eller papir! 

Vel type
Kryss for velkomstgåve

Fyll ut felta under og send bestilling.

Gje Syn og Segn i gåve!

Følg linken over, og fyll ut skjema. Vi sender rekninga til gjevaren, og bladet til abonnenten.

INFORMASJON

Som abonnent på Syn og Segn er du også medlem i Det Norske Samlaget. Dei som ikkje ønskjer medlemskap, må seie ifrå om det. Det Norske Samlaget er eit uavhengig litteraturselskap, og som medlem kan du kjøpe bøker frå Det Norske Samlaget med minst 12,5 % rabatt! I god tid før jul får du også ekstra gode tilbod på ei rekkje bøker!

Tyinvegen 27, 2900 Fagernes
knut@synogsegn.no
907 68 797