Abonnement

Velkommen som ny abonnent på Syn og Segn!

Syn og Segn kjem ut fire gonger i året. Abonnementet gjeld til det blir sagt opp.

I feltet under skal du krysse av for kva slags abonnement du vil ha: Privat, student eller institusjon. Hugs å krysse av for kva slags velkomstgåve du vil ha.

Alle som teiknar ordinært abonnement eller studentabonnement får bladet til 200 kroner det fyrste året. Ordinær pris ved fornying.

Syn og Segn er også tilgjengeleg på lyd hjå Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Bli lydfil-abonnent her. 

Velkomen som ny abonnent - på lyd og papir!

 

Vel type
Kryss for velkomstgåve
Fyll ut felta under og send bestilling.
INFORMASJON

Som abonnent på Syn og Segn er du også medlem i Det Norske Samlaget. Dei som ikkje ønskjer medlemskap, må seie ifrå om det. Det Norske Samlaget er eit uavhengig litteraturselskap, og som medlem kan du kjøpe bøker frå Det Norske Samlaget med minst 12,5 % rabatt! I god tid før jul får du også ekstra gode tilbod på ei rekkje bøker!