Abonnementsvilkår

Syn og Segn kjem ut fire gonger i året. Abonnementet gjeld til det blir sagt opp.

Alle som teiknar ordinært abonnement eller studentabonnement får bladet til 200 kroner det fyrste året. Ordinær pris ved fornying.

Ynskjer du å avslutte abonnementet kan du ta kontakt med redaksjonen her: post@synogsegn.no