Abonnementsvilkår

Syn og Segn kjem ut fire gonger i året. Abonnementet gjeld til det blir sagt opp.

Nye abonnentar får bladet til 150 kroner det fyrste året. Ordinær pris ved fornying. Ynskjer du å avslutte abonnementet kan du ta kontakt med redaksjonen her: post@synogsegn.no