Gåveabonnement

Det er enkelt å gje Syn og Segn i gåve. Fyll inn skjemaet under, send inn!

Syn og Segn kjem ut fire gonger i året (mars, juni, oktober og desember). 

I tillegg til årsabonnementet får gåvemottakaren ei hyggeleg velkomstpakke med dei to siste utgåvene og ei bok.

Gåveabonnementet kostar 150 kr og varer i eitt år. Rekninga blir sendt til den som gjev bladet i gåve.

Ved fornying blir rekninga sendt til gåvemottakaren, som bestemmer om han eller ho vil halde fram med å lese bladet eller ikkje. Ordinær pris ved fornying.

Ynskjer du å halde fram med å betale abonnementet til gåvemottakaren, ordnar vi sjølvsagt det. Send oss ei direktemelding om dette til post@synogsegn.no. 

Gåvemottakar

Rekning skal sendast til: