Gåveabonnement

Det er enkelt å gje Syn og Segn i gåve. Fyll inn skjemaet under, send inn!

Syn og Segn kjem ut fire gonger i året. Nye lesarar får i tillegg ei hyggeleg velkomstpakke med dei to siste utgåvene og ei bok.

Alle som teiknar ordinært abonnement eller studentabonnement får bladet til 200 kroner det fyrste året. Ordinær pris ved fornying.

Ved fornying blir rekninga sendt til gåvemottakaren, som bestemmer om han eller ho vil halde fram med å lese bladet eller ikkje.

Ynskjer du å halde fram med å betale abonnementet til gåvemottakaren, ordnar vi sjølvsagt det. Send oss ei direktemelding om dette til post@synogsegn.no. 

 

Gåvemottakar

Rekning skal sendast til: