Verve

Gi eit gratisabonnement på Syn og Segn i julegåve! Det kostar heller ingen ting for den som gir. Alt du må gjere, er å registrere gåvemottakaren på vervesida vår. Den nye abonnenten får ei hyggeleg helsing i posten.

Når det har gått eitt år, sender vi fornying på bladet til abonnenten, og vedkomande bestemmer sjølv om han eller ho vil halde fram med å lese bladet. Ordinær pris ved fornying. Sjå elles andre vilkår under «Abonnement».

Tilbodet varar fram til 24. desember.

God jul!

Takk, vervinga er no sendt.

Fyll ut informasjon om den du vil verve

Legg til person

Fyll ut informasjon om deg sjølv

Vervegåver

 

Verv éin ny abonnent:

Få treak og ei bok frå Samlaget

 

Verv mellom to og fem abonnentar:

Få treak, sitjeunderlag og turkopp

 

Verv mellom seks og ti abonnentar:

Få treak og tursekk