Arkivhylla

Digitale utgåver av Syn og Segn er no tilgjengeleg på nasjonalbiblioteket.no

Arkivhylla er ei ny digital lesehylle hjå Nasjonalbiblioteket. På tidsskrifthylla kan du lese eit utval tidsskrift frå før 2001. Syn og Segn, til dømes. Det er Nasjonalbiblioteket og rettshavarane gjennom Kopinor som har inngått avtale, og som gjer at dette no er mogleg.

Arkivhylla er eit prøveprosjekt som går over tre år, og det er eit avgrensa tal titlar som er tilgjengelege.

Vil du lese Syn og Segn frå 1898? Eller 1949? Ta ein titt her!

INFORMASJON

Les meir her: 

www.nb.no/samlingen/tidsskrift/