Tidsskrift for kultur, samfunn og politikk

Abonnement

Velkommen som ny abonnent på Syn og Segn!

Syn og Segn kjem ut fire gongar i året. Abonnementet gjeld til det blir sagt opp. Det er Tekstallmenningen som handterer abonnementsystemet for Syn og Segn. Om du har spørsmål om levering eller abonnement, skriv til kontakt@tekstallmenningen.no

Velkomsttilbod for medlemer i Norsk Bibliotekforening

Velkomsttilbod på Syn og Segn (ordinær pris 450 i året)

Syn og Segn student 375 kroner i året

Pris for medlemer i Noregs Mållag 382 kroner i året

Gi Syn og Segn i gåve

Om du vil gi abonnement på Syn og Segn i gåve kan du huke av på skjemaet og fylle ut ditt eige namn i betalingsfeltet. Gåveabonnement blir stoppa automatisk etter eitt år. Men det er ingenting i vegen for å halde fram. Ynskjer du å halde fram med å betale gåveabonnement, ta kontakt med kontakt@tekstallmenningen.no, så ordnar vi det.

Syn og Segn gåve 1 år