Om Syn og Segn

Syn og Segn er eit av dei mest tradisjonsrike kulturtidsskrifta i landet, stifta av Arne Garborg og Rasmus Flo i 1894.

Syn og Segn kviler sterkt i motkulturane og dei alternative rørslene i Noreg. Det du finn i Syn og Segn, finn du sjeldan i andre allmennkulturelle tidskrift, vekeblad eller dei meiningsberande avisene.

Syn og Segn har ei variert blanding av kjende tema og kuriøse tekstar, og gjev lesarane pusterom og tid til å fordjupe seg i forskjellige artiklar. Som nynorsk tidsskrift representerer Syn og Segn både ein nisje, ein folkekultur og ein motkultur.

Syn og Segn er ein premissgjevar i det breie offentlege ordskiftet – ikkje berre for det nynorske kjernepublikummet, men også for kritisk kulturinteresserte i alle samfunnslag. Tidsskriftet har lesestoff over eit breitt register av tema innanfor kultur, politikk og samfunn og er eit naudsynt korrektiv og supplement til kulturdekninga i norske medium.

I 2010 vart Syn og Segn kåra til Årets tidsskrift i Noreg og også til Årets nordiske tidsskrift. Syn og Segn var også i 2015 nominert til Årets Tidsskrift. I 2016 mottok bladet igjen pris, denne gongen for god design, under den årlege prisutdelinga for norske tidsskrift.

Syn og Segn er medlem i Norsk tidsskriftforening, sjå tidsskriftforeningen.no og i det internasjonale tidsskriftsfellesskapet Eurozine, sjå eurozine.com. Det er Litteraturselskapet Det norske Samlaget som gjev ut Syn og Segn.

Redaktør er Astrid Sverresdotter Dypvik. 

 

Utgjevingsplan 2021    
Syn og Segn 01-21   18. mars
Syn og Segn 02-21   3. juni
Syn og Segn 03-21   27. sept
Syn og Segn 04-21   24. nov
INFORMASJON

Syn og Segn
Pb. 4672 Sofienberg
0506 Oslo

Redaktør
Astrid Sverresdotter Dypvik

Kontakt
post@synogsegn.no

Skifta adresse?
Send ny oppdatert adresse til
post@synogsegn.no

Eigar
Det Norske Samlaget
Pb. 4672 Sofienberg
0506 Oslo 

Organisasjonsnummer: 935305314
Kontonummer: 8101.07.00159

Bladpengar
Ordinære abonnentar: 425 kr
Studentar: 350 kr
Bedrifter og institusjonar: 625 

Språkvask
Aud Søyland

Grafisk design
Björk Bjarkadottir

Design web
Kreativ Strek