Abonnementsvilkår

Syn og Segn kjem ut fire gonger i året. Abonnementet gjeld til det blir sagt opp.

Alle som teiknar ordinært abonnement eller studentabonnement får bladet til 200 kroner det fyrste året. Ordinær pris ved fornying.

Ynskjer du å avslutte abonnementet kan du ta kontakt med redaksjonen her: post@synogsegn.no.

Som abonnent på Syn og Segn er du også medlem i Det Norske Samlaget. Dei som ikkje ønskjer medlemskap, må seie ifrå om det. Det Norske Samlaget er eit uavhengig litteraturselskap, og som medlem kan du kjøpe bøker frå Det Norske Samlaget med minst 12,5 % rabatt! I god tid før jul får du også ekstra gode tilbod på ei rekkje bøker!