Annonsering i Syn og Segn

Syn og Segn er eit av dei eldste mest tradisjonsrike kulturtidsskrifta i landet, stifta av Arne Garborg og Rasmus Flo i 1894. Tidsskriftet kjem ut fire gonger i året.

Som annonsør hos oss når du ut til eit kjøpesterkt kultur- og samfunnsinteressert publikum. Samstundes stør du ein kvalitetspublikasjon som har som føremål å fremje nye stemmer og nye talent på nynorsk.

Vi kan tilby pakkepris med rabattar på annonsering gjennom heile 2023!

Annonseprisar 2023

  • På papir eks. mva inkl. mva
  • Istikk /bilag pris etter avtale
  • Heilside 180 x 240 mm 7500 9375
  • 1/2-side breidde 180 x 117 mm 4200 5250
  • 1/2-side høgde 87 x 240 mm 4200 5250
  • 1/4-side høgde 87 x 117 mm 3000 3 750
  • På nett
  • Banner på nett (månad) 1500 1875

(1458 x 240 piksler)

Annonsane leverast klar til trykking (PDF-format, oppløysing 300 DPI)

Avbestillingsfrist: 2 veker før annonsefrist.

Utgjevingsplan i 2023

Utgåve 1

14. februar (annonsefrist 30. januar)

Utgåve 2

25. mai (annonsefrist 18. april)

Utgåve 3

15. september (annonsefrist 15. august)

Utgåve 4

21. november (annonsefrist 6. november)

Annonsesal:

Sissel Bjerkeset

Edda Presse

Sissel@eddapresse.no

Tlf: 922 10 891