Tidsskrift for kultur, samfunn og politikk

Eit større regn

Av Kaisa Aglen

Eit større regn

(utdrag)

Borna kan bere si eiga frelse    fri frå bøn   det finst blomar

som aldri ser lys     nei  

det er løgn    det finst skapningar  i mørke hav    og armod   

det meste er ukjent    ørsmå bitar

univers    er vi enklare   no    sengene tome    vindauga

opne    ute på plassen  

spring ei framtid    plommemjuk og rund

Kaisa Aglen (f. 1985) er frå Volda og er busett i Trondheim, der ho har studert filosofi. Ho debuterte som forfattar i 2012 med boka Kvar i kroppen sit ingenting. I år kjem diktsamlinga Eit større regn. Her kan du lese ein samtale mellom forfattaren og Martin Ingebrigtsen om arbeidet med diktsamlinga.

Diktet stod på trykk i Syn og Segn 2/2002.

Foto: Benedikte Skarvik/Det Norske Samlaget

- ANNONSE -spot_img

Relaterte artiklar